Nasz realizacje dotyczą głównie projektów przebudowy i modernizacji obiektów publicznych tj. urzędy, świetlice, domy kultury, sądy itp.

Wykonujemy remonty całych budynków które się wiążą z całkowitą przebudową obiektu łącznie z instalacjami, przystosowujemy budynki dla potrzeb klientów np. budowa szybu windowego wewnątrz budynku jak i dobudowa na zewnątrz budynku. Świadczymy również usługi budowlane w obiektach objętych nadzorem konserwatora zabytków.

Przy realizacji projektu wykorzystujemy wyłącznie materiały od najlepszych producentów o najwyższych parametrach. Dzięki temu możemy zagwarantować inwestorowi że efekt będzie zadowalał przez długie lata.

Content Image

Content Image